Nöropazarlama ve Pazarlama Psikolojisi Danışmanlığı

Danışmanlık hizmeti:

Hızla değişen ve büyüyen rekabet koşulları ile birlikte pazarlama dünyasında da geleneksel pazar araştırma yöntemleri yetersiz kalmakta ve bununla birlikte şirketlerin tüketicilerini yanlış tanımalarını,  yanlış ürün ve pazarlama stratejileri yapmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin araştırma esnasındaki psikolojik koşulları, araştırma yapanın tüketicide bıraktığı etki vs. bu yanlış ölçümlemelerin başlıca sebeplerindendir. Bu nedenle tüketicilerin bilinçdışı tepkilerini ölçen nörobilim esaslarına ve psikolojiye dayalı pazarlama uygulamaları önem kazanmaya başlamış ve şirketlerin geleneksel araştırma yöntemleri ile beraber kullanılmaya başlanmıştır.

Nöropazarlama ve pazarlama psikolojisi danışmanlık hizmetleri şirketlerin tüketicilerini daha iyi tanımalarını ve tüketicilerinin satın alma kararlarını nasıl verdiklerini anlamalarını sağlamaktadır. Böylece gereksiz pazarlama harcamaları yapılmadan, tüketici ile marka arasında sağlam ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Nöropazarlama ve pazarlama psikolojisi danışmanlığı uzman bakış açısı kazanmanızı, adımlarınızı sağlam atmanızı sağlarken büyüme hızınızı artırıyor.

Slide 1

Danışmanlık hizmeti almak için bize ulaşın.