Pazarlama psikolojisini anlamak neden önemlidir?

Pazarlama psikolojisini anlamak neden önemlidir?

İnsan beyni oldukça karmaşık bir yapıdır. Görseller, sözcükler, renkler, şekiller, kültür ve diğer çevresel, kişisel birçok faktör tüketici kararlarını etkilemektedir. Bu da pazarlamayı daha karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle pazarlama psikolojisini anlamak işletmelerin gereksiz pazarlama maliyetlerinden kurtulmalarına ve daha özel ve etkili bir şekilde müşterileriyle iletişime geçmelerini sağlamaktadır.

Pazarlama artık bütünsel bakış açısı gerektiriyor. Pazarlama psikolojisini anlamak da bize bu bakış açısını kazandırıyor. Tüketiciyi psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve etnik değerler çerçevesinde değerlendirmek ve pazarlamayı hem bilimsel hem de sanatsal bakış açısıyla yorumlamak pazarlama psikolojisinin konusudur.