Pazarlama Psikolojisi Nedir?

Pazarlama tüketiciyi anlama ve çözümleme sanatıdır.

Pazarlama psikolojisi tüketicilerin davranışlarının ve satın alma kararlarının altında yatan nedenleri inceleyen ve analiz eden bir disiplindir. Kişilerin ürün ve hizmet satın alırken nelere dikkat ettiklerini, onları nelerin etkilediğini, karar verme sürecinde göz önünde bulundurduklarını ve kişilerin psikolojik durumlarını çözümler.

Pazarlama psikolojisi insan beyninin karmaşık yapısını anlamayı amaçlar. Görseller, sözcükler, renkler, şekiller ve kültürler ile diğer çevresel ve kişisel faktörler tüketicinin kararlarını etkilemektedir. Günde 3000 – 5000 arası reklam içerikli mesaja maruz kaldığımız gün içerisinde ihtiyacımız olan ya da olmayan ürün ve hizmetleri satın almaktayız. Bu nedenle markalar tüketiciyi etkileyecek tanıtım yöntemlerine başvururlar. Geleneksel pazarlama yöntemleri pazarlamacılar ve şirket yöneticileri için hem maliyetli hem de efektif olmayan bir yöntem olarak kalmıştır. Günümüzde tüketiciyi anlamak ve mesaj kalabalığından sıyrılabilmek için geleneksel yöntemler yerine maliyeti düşük ve daha akıllıca pazarlama stratejilerine başvurulmaktadır.

Pazarlamanın %90′ının insan psikolojisine dayandığı tezinden hareketle pazarlama psikolojisi, ürün ve hizmeti sunacağımız hedef kitlenin ihtiyaçları, eğitim durumu, hayat standartları, bakış açısı, yaş grubu, cinsiyeti gibi birçok etkeni göz önünde bulundurarak pazarlama stratejisi belirlemek ve doğru hareket etmek için atılması gereken adımları oluşturmayı sağlar.

Pazarlama psikolojik bir olgudur.

Pazarlama kavramının içinde “ikna” önemli yer tutar. Peki insanları ikna etmek için yapmanız gerekenler neler? Pazarlama psikolojisi size bu soruya açıklık getiriyor.

Neuro –mar insanların sizi tercih etmesinin ve etmemesinin temel nedenlerini ortaya çıkarmaya, tercih edilen olmak için yapmanız gerekenlere, büyümek için atacağınız adımlara ve hayallerinize ışık tutuyor. Pazarlama psikolojisi eğitimlerimiz ve danışmanlığımız ile markanızı doğru yönlendirmek ve büyütmek için gerekli bilgiye sahip olacaksınız. Pazarlama stratejileri, etkili iletişim kanalları ve reklam modelleri kontrolünüzde olacak. Gelin tanışalım…